Extrasex, n:r 205

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Priset 1916 var 8 kronor för 100 stycken.
Tidigare tillverkad av Bergman & Gösling i Stockholm.