Bellman Brazil FlipTop

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB
1990-1996.