Cut Plug, N:r 515

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1920-1941.

1929 års priskurant anger:

paket á 50 gram 1 kr

bleckask á 50 gram 1,10 kr.

Tidigare tillverkad av W:m Hellgren & Co