Pax et Labor, n:r 46

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918 samt 1922-1942.

1916 var priset 17 kronor för 100 st.
1940 var priset 15 kr. för 50 st.

Tidigare tillverkad av P.C. Rettig & C:o i Gävle.