Pax et Labor (Rettig)

Tillverkas av: Rettig & Co, P.C., Gävle

Cigarr tillverkad sedan 1897 av P.C.Rettig i Gävle.
1897 kostade en cigarr 15 öre
1906 kostade en cigarr 15 öre.
1914 var priset 17 öre st.

1915 övertogs tillverkningen av Svenska Tobaksmonopolet.