Rettig & Co, P.C., Gävle

Ort: Gävle

Peter (Pehr ) Christian Rettig (f. 1788 i Ringkjöping, Danmark, d. 12/12 1862 i Gävle) var son till Stephanus Cyrillus Rettig som startat tobaksfabrikation i Karlskrona.
P.C. Rettig fick sina första kunskaper i tobakshantering vid Carlskronas Tobaks Fabrique under faderns ledning.
Genom kontakt med sjökaptenen, koofferdikapten Carl Brelin (8/11 1772 – 1826) från Gävle kom Pehr Christian att söka sig till Gävle för att starta tobaksfabrik. P.C. Rettig vistades en tid i London  och blev utsatt för ett rånförsök i Surrey Commercial Docks. Carl Brelin låg med sitt fartyg Union i närheten och undsatte Rettig och vänskap uppstod. Då Brelin fick reda på att Rettig var i tobaksbranschen föreslog han att Rettig skulle följa med til Gävke och starta verksamhet där. I Gävle fanns sedan år 1800 ingen verksamhet inom tobakshanteringen sedan Hagtorns tobaksspinneri från 1726 hade lagts ned.

P.C. Rettigs ansökan om tillstånd att anlägga tobaksfabrik i Gävle löd:

”Högvälborne Herr Friherre, en af Rikets Herrar, President och Commendeur af Kongl. Majsts orden!
så ock
Högvälborne och Välborne Herrar Vice President, Commerce Råd och Assessorer!
Sedan jag på Carlskronas Tobaks Fabrique af en kunnog fader lärt at förfärdiga alla sorter Tobak, och i denna konst och dess förädling fullkomnat mig i England; Så får jag nu efter min hemkomst nyligen derifrån; i afsigt at gagna et kärt Fosterland, Medborgare och mig sjelf, härmedelst aldra ödmjukast anhålla, at undfå Eders Excellences och Höglofl. Kongl. Commerce Collegie Höggunstige Privilegium, at uti Gefle Stad, hvarest en sådan Inrättning icke skall finnas, anlägga et Tobaks Spinneri Fabrique, och deruti beviljas få förfärdiga alla Sorter Rull och Cardus tobak, jämte Snus förmalning.
I hvilket afseende jag under mit vistande i England inkjöpt gamla välgjorda Instrumenter, bestående af en Karf med tillbehör kostar 35 Pund, en Skruf 9 pund 10 s. och en Vals 5 pund 10 s. in alles 50 Pund Engl. Sterl, hvilka instrumenter redan äro under vägen till Stockholm med Skeppet Union fördt af C. Brelin, och dem jag lika ödmjukt anhåller måtte för min räkning få införas: Åtagande mig, at efter ett halft års förlopp, sedan detta Privilegium i min hand kommit, hafva Fabriquen i full gång.

Med djupaste vördnad framhärar

Eders Excellences

Höglofl. Kongl. Commerce Collegie

Aller ödmjukaste Tjenare

P.C. Rettig.”

 

Privilegium att starta tobaksspinneri erhölls den 16 november 1809.

Pehr Christian saknade ekonomiska medel för att starta en tobaksfabrik men hade recept på snus och en tobakssort ”som skulle slå världen med häpnad”. Carl Brelin försåg Rettig med kapital och verksamheten startades i Brelins fastighet, tomt no. 99 (nuv. kvarteret Possen). Rettig flyttar även in i fastigheten.

Carl Brelin är gift med Anna Stina Jäderholm (1780 – 1832).

Pehr Christian gifter sig den 28/12 1810 med Brita Cajsa Jäderholm (1783 – 1844) syster till Carl Brelins maka.
Systrarna var döttrar till skeppsredaren Anders Jäderholm (d. 1793) och dennes hustru Anna Christina Nyman (d. 1790).
Giftermålet med Brita Cajsa Jäderholm gjorde att Pehr Christian fick tillgång till lite kapital.
Tobakstillverkningen var till en början blygsam men utvecklades år från år.
År 1809 hade företaget fem arbetare och tolv gossar anställda och man hade i lagret 23 080 skålpund Marienlands tobak (Maryland), 4 610 skålpund Virgina tobak, 8 000 skålpund Virginastjälk och 10 460 skålpund svensk tobak.

De redskap som då fanns en kölna (torkställning) med järnplåtar, en engelsk karv, en holländsk karv, ett engelskt valsverk med stålrullar och en snuskvarn.
Carl Brelin, som var kompanjon i företaget avled 1826 och löste P.C. Rettig ut arvingarna ur företaget och blev då ensam ägare. År 1827 förvärvade han Carl Brelins tomter, nuvarande kvarteret Gefle Vapen, Possen 3 och 4 och där växte den Rettigska fabriken upp.

År 1821 anhöll Rettig om att få starta en tobaksfabrikation i Göteborg. I ansökan skrev han ”Ifrån yngre år har jag inhämtat vad till en tobaks fabriques tillbörliga drift erfordras och har även nu i flera år idkat denna rörelse här i Gävle”. Ansökan bifölls och verksamhetens namn blev  P.C. Rettig och Associés. (Se vidare via denna i länken).

I Gävle utvecklades arbetet med fabriken hela tiden. I fabriksberättelserna från år 1823 anges följande kardusmärken: Kronprinsen, Namnet, Röda Lacket, Sveriges Wapen, Röda Rosen, Röda Tuppen, Röda Husaren, Tobaksproberaren, Skepps Ankaret, Svarta Husaren, Fem Blå Bröder, Röda Liljan och Gefle Wapen.

1836 – 1837 var det Sveriges näst största tobaksföretag och 1838 – 1842 var det landets tredje största av sitt slag. Pehr Christian Rettig var verksam inom flera områden däribland rederi- och järnbruksnäring. Han inköpte under 1830-talet järnbruket i Kilafors av Wilhelm Totties arvingar och år 1840 upptog han sonen Robert som delägare i affärerna.

Företaget Rettig & Co sålde bra på Finland och det beslöts 1845 att en filial skulle öppnas i Åbo. Som chef för den finska filialen blev Pehr Cerelius Rettig (f. 14/8 1811, 1871 i Hamburg). Han erhöll finskt medborgarskap och den 10 december 1845 utfärdades privilegium för en tobakfabrik i Åbo.
1856 började filialföretaget tillverka cigaretter i Finland. Då Pehr Cerelius Rettig avled 1871 utsågs Robert Rettigs äldste son, Pehr Fredric (12/1 1843 – 1914) till efterträddare. han adlades i Finland 1898 och namnet blev då von Rettig.

Pehr Christian Rettig avled den 12/12 1862 i en ålder av 74 år  av mag/tarm inflammation. Han hade då blivit tobaksfabrikör, brukspatron, skeppsredare och riddare an Nordstjerne- och Wasaorden. Han efterlämnade 269 560 rdr och Kilafors bruk.
Pehr Christian var gift två gånger och sex barn med vardera hustrun. Den yngste sonen i hans första gifte, Robert Retttig (1818 – 1886), övertog tobaksfabriken som ökade den ekonomiska omsättningen. Robert blev också ägare till rederiverksamheten som under en period var Sveriges största. 1914 förliste de två sista skeppen, ROBERT och ORIENT, som rederiet hade.

Robert Rettig avled den 17/5 1886 av kronisk njurinflammation och organiskt hjärtfel och efterlämnade en förmögenhet på 2 710 233 kronor.
Företaget övertogs av Roberts son Johan (John) Robert Rettig (f. 18/8 1847, d. 22/7 1907). John gifte sig med Antoine von Eckerman den 30/1 1872.
År 1881 hade företaget 89 anställda: 1 mästare, 14 män över 18 år, 46 kvinnor över 18 år, 8 gossar och 20 flickor.
Företaget utvecklades ytterligare under John Rettigs ledning. Han var även aktiv på lokal nivå som stadsfullmäktiges ordförande från 1887. Från 1893 satt han även i riksdagens första kammare. År 1895 blev han bankoutskottets ordförande.

Den 13 juli 1900 utbröt en strejk på Rettigs fabrik som protest mot låga ackordslöner, pliktsystem och olika former av straffsystem. Företaget svarade med lock out. För att bli anställd hos Rettig var man tvungen att skriva på ett kontrakt att man ej skulle gå med i någon fackförening.
Som ett resultat av konflikten bildade några tobaksarbetare den 13 december 1900 ”Kooperativa cigarr- och tobaksproduktionsföreningen Fram”.

 

Från tidningen Brand 1902

Den fabriken ägde bestånd tills tobaksmonopolet infördes 1915. Strejken gav inte något bra resultat för arbetarna utan 1913 upphävdes blockade från fackligt håll. John Rettig hade avlidit redan 1907 och fick aldrig uppleva någon seger för sin verksamhet.

John och Antoine hade inga bröstarvingar så firman inregistrerades den 3 augusti 1908 på Antoine Rettig. Vid sin sida hade hon kamreren Sven Heinrich Åhström (1853 i Kristianstad – 1930) och fabriksledaren Karl Heinrich Wehman (1850 i Tyskland – 1919).

 

 

 

 

 

 

 

Företaget deltog med monter 2080 i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866. Montern innehöll kardustobak, snus och cigarrer.

Företaget deltog med monter 1592 vid Allmänna Konst- och Industritställningen i Stockholm 1897. Cigarrer, cigaretter, tobak och snus.

 

Monter 1592 år 1897.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkter:

Arundo
Bremen
Carmela
Chandeloupe
Columbia
Diamant No. 102
Egyptiska Cigarretter No. 25
Extra fina Havanna (Rettig)
Gula Lejonet
Imatra
Kajana
Konungens Jaktklubb
Kungl. Flottans Röktobak (P.C. Rettig)

La Pureza
Marquis
Matanzas (Rettig)
Micadora
Patent
Pax et Labor (Rettig)

Rettigs Snus no 1
Rimito
Roma
Segelsällskapet i Gefle, No. 37
Silva
Union No. 6

Personkoppling
Pehr Christian Rettig
Lars Petter Broqvist
Klas Albert Hägglund
Sven Herman Åhström
John Rettig
Robert Rettig
Robert Glans

 

Källor:
Skamluvan 
      Ulla-Maria Larsson       Piratförlaget 2022
Roman om en ung kvinna som flyttar från Öland till Gävle efter stadsbranden 1869. Hon arbetar en period på Rettig men avskedas på grund av intresse för facklig organisering.

Hantverkare och fabriker inom svenk tobakshantering 1686 – 1915       Erik Angelin          Nordisk Rotogravyr 1950

Njutningarnas Gävle    Ulf Ivar Nilsson   2004

Bilder och ting                      Gävle Museum    1973

P.C. Rettig & Co                 Minnesskrift      Åbo 1945

 

 

 

 

P.C. Rettig & Co. i Gävle

 

 

 

 

Transportlåda

 

 

Huset med tornspirorna är Rettigs cigarettfabrik vid Islandsgatan.