Fram,UPA

Ort: Gävle

Kooperativa Cigarr- och Produktionsföreningen ”Fram”, U.P.A., (K.C. & T.P. För. Fram.Gefle) startades av en del strejkande arbetare vid tobaksfabriken P.C. Rettig & Co. i Gävle.
Strejken på Rettig startade den 13 juli år 1900 och besvarades med lockout. Man strejkade bland annat på grund av för låga ackord samt pliktsystemet som innebar att fabriksledningen bestraffade arbetare för mindre förseelser.
I tidningen Tobaksarbetaren, organ för internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige stod följande att läsa i februarinummret år 1901.

”Den bästa hjälp ni kan giva de strejkande i Gefle är att teckna andelar i KOOPERATIVA PRODUKTIONS-CIGARRFABRIKEN FRAM.

Till alla, både föreningar och enskilda, vilja vi därför ställa en energisk uppmaning: försummen ej att teckna andelar och göra edra inbetalningar. Ju förr fabriken kommer igång, desto förr erhållen I valuta för edra besparingar. Tagen frågan till behandling på edra möten, och om I än icke tecknen mera än en eller två andelar, hafven I ändå bidragit till att förhindra en af de största skändligheter, nämligen den, att de tappra kvinnorna i Gefle genom svält skulle blifva tvingade att gå tillbaka under de gamla usla, människoovärdiga, förhållanden på Rettigs fabrik. Besluten eder för teckning och skrifven fortast möjligt efter teckningslistor, reglementen och prospekt. Adressen är: Förtroendeman A. Lamberg, V. Islandsgatan 8, Gefle.
Och tänken på att på samma gång I gören Edert lilla kapital fruktbärande, begån I äfven en ädel handling!
Men först och sist:
köp intet af Rettigs fabrikat!”

Den 13 december år 1900 antogs stadgarna till den kooperativt ägda cigarrfabriken Fram. Andelskapitalet var 16.000 kr och styrelsen utgjordes till en början av förtroendemannen Anders Lemberg, cigarrarbetarna Ernst Wilhelm Andersson och Johan Henrik Jönsson (verkmästare), snickaren Carl Gustaf Östman, arbetaren Carl Fredrik Boman, sjömannen Jonas Gustaf Högberg och cigarrarbeterskan Jacobina Elisabeth Carlsson.

 

 

I annonser i dagspressen uppmanades folk att stödja Fram genom att köpa deras produkter och bojkotta P.C. Rettig. Fabriken låg vid Nygatan 3, 1 tr i Gävle, ingång från Vågskrivargatan, och hade Rikstelefon: 1384.
Att fabriken var arbetarägd märktes även på produktionen. Bland annat tillverkades cigarrerna Karl Marx, Solidaritet och Onkel Tom.

Andra cigarrmärken med mindre politiskt valda namn var Svalan, och Sport. Dessutom tillverkades cigaretten Alfa, egyptisk cigarett med munstycke.
År 1903 inträdde Ernst Vilhelm Andersson som föreståndare istället för Anders Lemberg. År 1911 ersattes han av Gotthard Theodor Sandlin (f. 1875). Ernst Andersson startade efter en kontrovers en egen fabrikation i Gävle (se vidare Andersson, Ernst, Gävle)
Fram inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.

Verksamhet:

År             Anställda           Försålda varor i kr.
1901        48                        48.654:86
1902        52                        87.514:75
1903        50                        88.774:03
1904        48                        83.361:97
1905        47                         73.152:95
1906        44                         75.112:91
1907        45                         97.032:78
1908        44                        81.193:79
1909        42                        91.252:41
1910         41                        63.778:38
1911          38                       64.552:74
1912         35                        67.204:99
1913         26                        49.458:06
1914         25                        49.164:83
1915          –                          28.469:91

1912 skedde en sammanslagning av 49 svenska tobaksfabriker i en trust kallad AB Förenade Svenska Tobaksfabrikerna. Fram UPA ingick inte i trusten utan var verksamt fram till tobaksmonopolets införande 1915. Redan 1914 började man inskränka driften dels på grund av det annalkande monopolet och dels på grund av inkallelser till militärtjänst på grund av första världskriget.

 

 

 

Produkter
Alfa
Karl Marx
La Prima
Plantage

 

Källor:
Njutningarnas Gävle av Ulf Ivar Nilsson, Kultur & Fritid, Gävle.

Tobaksarbetarnas förbund i Sverige 1889-1929 av Lindblom och Kuhm. Tiden 1940