Gefle cigarrfabrik

Ort: Gävle

Den 25 oktober år 1902 inregistrerade grosshandlaren Rudolf Emanuel Åkerlund firman Gefle cigarrfabrik.

Rudolf Åkerlund föddes den 1 /10 1863 i Gustav Adolfs församling i Sundsvall. Dokument från ”Tarifföreningens delegation i Stockholm N:o 874″ anger:
1 mars 1904, Gefle Cigarrfabrik. Belägenhet å tomt N:o 26 i södra kvarteret i Gefle stad af Gefleborgs län.
Tillverkning: Endast cigarer
Drifkraft: Ingen
Uppvärmning: Kakelugnar
Limkokning: Ingen
Torkning: Ingen. Cigarrerna torkas neml. vid vanlig rumsvärme. En kokskamin står på planstenar framför kakelugnen.
Belysning: Gas
Brandsläcknings(redskap och) anordningar:
Gefle stads vattenledning med brandkår.

Byggnadssätt och öfriga anordningar:
Cigarrfabrikation bedrifves med 17 arbetare uti 5 rum 2 tr. upp i ett 1 sta klassens stenhus.
Endast hopspikning af lådor förekommer. I två rum 1 tr., hvilka ej eldas, finnes lager af råtobak, liksom uti ett uthus utan eldstad af trä med plåttak på gården.
Fabrikationen torde rätteligen böra betraktas såsom handtverk.
Gefle den 24/2 1904
Hj. Söderström”

Adressen var Norra Skeppargatan 5.

Företaget producerat år 1912 två miljoner cigarrer och hade 25 anställda. Gefle cigarrfabrik inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.

 

Produkter:

Havanna 6 an

Havannasex á 6 öre

Näckrosen

 

Personkoppling

Åkerlund, Rudolf