Diamant No. 102

Tillverkas av: Rettig & Co, P.C., Gävle

Cigaretter tillverkade av P.C. Rettig i Gävle