Morianen

Ort: Gävle

Rådmannen Jacob Hagtorn, f. 1703 och död 16/1 1751, beviljades, vid 23 års ålder, den 9 augusti 1726 privilegium att anlägga ett tobaksspinneri i Gävle. Spinneriet fick namnet Morianen.
1740 bestod spinneriet av fem bord och sex brukbara pressar. Det drevs av en verkmästare som hade fem spinngesäller, en rullare, två daglönare och två spinnpojkar.

Privilegiet transporterades  den 13 december 1747 på Johan Jacob Duncker. Tillsammans med sin bror drev han spinneriet i intresseskap till den 15 oktober 1760 då det överläts på grosshandlarna Fredrik Laur. Strömbeck, f.1723, d. 1775., Eric Wallberg och Carl Cornelius Müller, f. 1727 i Stralsund, d. 1801.
1770 bestod spinneriet av åtta pressar, ett rull- och karvbord, en hintz, tre spinnbord, en ”snusmaskin” och en snuskvarn.
Fabrikschef på var Hans Brandt som senare skulle fortsätta med tobakshantering i Gävle, som dock lyckades dåligt, och han återvände senare som gesäll till Morianen.

Morianen förstördes fullständigt, som så mycket annat, vid den stora stadsbranden i Gävle 1776. Det var då Gävles enda tobaksfabrik.
En återuppbyggnad gjordes men tillverkning blev blygsam fram till 1780 då den nedlades och privilegiet transporterades 1781 på krigskassören Fredric Ulric Broocman. (Se vidare under Broocman, Fredric)

Personkoppling
Hans Brandt
Jacob Hagtorn