Broocman, Fredrik U. (Gävle)

Ort: Gävle

Den 10 september 1781 transporterades privilegiet för tobaksspinneriet Morianen i Gävle på krigskassören Fredric Ulric Broocman. Han var brorson till tobaksfabrikören Adan Reinhold Broocman i Norrköping.

Fabrikationen kom igång 1783 men avtog årligen. Av fabriksberättelserna från 1785 framgår ”att denna tillverkningsminskning har herr assessorn i dess inhämtade förklaring velat skylla på avsättningsbrist, som dock icke väl har grund, då trenne fabriker tillförne har haft utkomst och numera större partier från andra inrikes fabriker hitsändas och finna god avgång, men varornas beskaffenhet har i jämförelse med andra icke funnit tycke och smak, så att denna fabrik, som första året 1783 var i dess början försett med tämligen goda bladsorter och då tillverkade till 1.454 rdr, avtog genast nästa året 1784 till 743 rdr men nu än mer för nästa året 1785 och således är stadd uti ett märkerligt avtagande”.

Kvalitén tycks således vara sjunkande och den 26 oktober 1796 överläts företaget på Anders Norberg som drev den ringa rörelsen till 1800.