Silva

Tillverkas av: Rettig & Co, P.C., Gävle

Silva var en cigarr som började tillverkas 1906 av P.C. Rettig i Gävle.
Den omnämndes första gången i deras Utställningspriskurant i maj 1906. Priset var då 12 öre st.

Märket övertogs av Svenska Tobaksmonopolet 1915 och fick då n:r 38 i deras numrering.