Silva, N:r 55

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:

1915-1918 hade då n:r 38
1927-1942

1916 var priset 15 kronor för 100 st.
1929 års styckepris var 25 öre
1940 års pris var 15 kronor för 50 st. eller 3 kr för 10 st.

Tidigare tillverkad av P.C. Rettig i Gävle.