Rosenbaum, David

Ort: Gävle

David Rosenbaum, som till yrket var stadsfogde, erhöll den 26 juli 1826 privilegium att driva tobaksfabrik i Gävle. Några tillverkningsuppgifter har ej återfunnits.