STM, Gävle

Ort: Gävle

Då Svenska Tobaksmonopolet infördes år 1915 inlöstes tobaksföretagen P.C. Rettig & Co och Kooperativa tobaksfabriken FRAM i Gävle av staten.

1915-1919 bedrevs Tobaksmonopolets cigarrtillverkning i P.C. Rettigs lokaler vid Västra Islandsgatan för att 1920 flytta till en 1919 inköpt byggnad på Helgögatan 19/Södra Kungsgatan 59 (kv.Centrifugen n:r 1) av Gefle Separator vid Gävle södra infart. (Södertull)
Fastigheten inrymde även Gävle tobakskontor.
1919 var antalet anställda 536 st.

I samband med Tobaksmonopolets bildande övertog man även en teknisk fabrik uppförd 1910 i Hagaström utanför Gävle vilken man lämnade 1920. I Hagaströmsfastigheten fanns senare tapetföretaget DURO.
STM: Gävlefabrik kom huvudsakligen att tillverka cigarrer och cigarrcigarretter. Cigarrtillverkningen upphörde 1928 men cigarrilltillverkningen fortsatte inte minst av storsäljarna Matanzas och Camillo.

År 1919 hade Svenska Tobaksmonopolet 536 anställda i Gävle.

Under 1940-talet sjönk antalet tobaksarbetare till c:a 200 personer.

Söndagen den 18 februari 1940 deltog arbetare och tjänstemän vid gävlefabriken i en extra arbetsdag där alla inkomster, 2 600 kr, gick till Nationalinsamlingen för Finland.
Matsalen och entrén var den dagen dekorerade med svenska och finska flaggor.

Cigarilltillverkningen upphörde vid fabriken år 1958 och tillverkningen flyttades till Malmö. 170 personer berördes av nedläggningen.
Ett tobakskontor fanns kvar till 1964.
1971 invigdes fastigheten för AMU-verksamhet och från 1998 användes det av byggvaruhuset 59:an.

 

 

 

 

Svenska Tobaksmonopolets fabrik på Helgögatan

 

 

 

 


Fastigheten i Hagaström