H.M. Konungens Jaktklubb

Tillverkas av: Rettig & Co, P.C., Gävle

5 öres cigarrett tillverkad av P.C. Rettig & C:o i Gävle.
Fanns i deras sortiment år 1912