Norske Cigaretter (Johannessen)

Tillverkas av: NORGE, Carl F. Johannessen A/S

Cigarretter av norskodlad tobak från andra världskriget.