Carl F. Johannessen A/S

Ort: Utlandet, Norge

Carl F. Johannessen A/S

Tobaksföretag grundat 1869 i Christiania (Oslo).
Drev produktion till 1948. Gick sedermera ihop med M. Glott i Oslo.
Gav ut flera tobaksmärken med norskodlad tobak under kriget.

Produkter
Norsk Tobakk (Johannessen)
Norske Cigaretter (Johannessen)

 

 

 

Johannessens fastighet 1910