Conrad Langaard

Ort: Utlandet, Norge

Företaget startade i Oslo (Christiania) 1854.

Produkter
Norsk Tobakk (Langaard)

 

Fastigheten 1895                                                                                                                     Fastigheten 1937