Riks Blandning (1), n:r 522

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Riks Blandning 1 var en röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet mellan 1941-1954.
Priset 1946 var 2 kr för 50 gram.
Mellan 1955-1972 hette den bara Riks Blandning.