Right Ultra

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB från 1990.