Abbot´s

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaks AB 1971-1977.

Enligt reklamen en piptobak anpassad för cigarrettrökare som gärna vill växla med pipa.