Viktoria

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1922-1930.