Butterfly, n:r 441

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1927-1941.
Tillverkad av virginiatobak.

Styckepriset 1929 var 5 öre.