Bästa Rappé

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915. Tidigare tillverkat av P.C. Rettig i Gävle.