Hamilton cigaretter

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad under mycket kort tid av Svenska Tobaks AB med 10 st färdigrullade cigaretter av Hamiltons blandning.
Gjord av särskilt långtrådig tobak som lämpar sig för rullning.

Text på paketets baksida:

”För dem som rullar sina cigaretter själva, har vi, efter varsam justering av originalreceptet, gjort ett fint, långtrådigt cigarettsnitt speciellt avpassat för rullning.
Och med hela den berömda smaken hos Hamiltons blandning”.