Halil

Tillverkas av: Prawda, Ryska Cigarrettfabriken

Cigarrett från Prawda i Malmö.
1905 låg fabriken vid Jacob Nilsgatan 38.
Priset för 500 Halil var 1905 7,50 kr.