Habanera vit, n:r 421

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett som började tillverkas under 1943 och som tycks försvunnit redan 1944. Finns ej i någon priskurant.
Priset var 1:20 kr för 10 stycken.

 

 

De bleka färgen visar på att det var en krigstidsprodukt då man sparade in på färger.