Bellman, n:r 585

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1917.
1916 var priset 1,30 kr för 200 grams paket