Bellman, n:r 16

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr från Svenska Tobaksmonopolet.
Tillverkad
1939-1940
1943-1944
1947-1957

Priset 1940 var 10 kronor för en låda med 50 cigarrer.

Lätt, fin lunchcigarr med täckblad av sumatratobak. Inlaga av havanna-, brasil- och sumatra-javatobak.