Standard, kork (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Priset 1915 var 40 öre för 10 st.