Riks Rulltobak, n:r 759

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tuggtobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1943 var priset 12:50 kr. för 1/2 kg. eller 2:50 kr. för en rulle.