Eros, n:r 231

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.