Fennia, jubileumsutställning

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1935 vid jubileumsutställning i Härnösand.