Fennia 2 (Finland)

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U. & C:o (Finland)

Cigaretter tillverkade av Ph.U. Strengberg & C:o i Jakobstad.

 

 

 

Fennia tillverkade i Finland