Fennia

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U., & C:o

Cigarrett tillverkad av Ph. U. Strengberg i Härnösand. Senare tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet. Den tillverkades sedan 1891 vid Strengbergs fabrik i Finland.

Redan under några månader såldes 300.000 stycken och under de första månaderna 1892 såldes över en miljon i Finland.

Den tillkom som ett svar på Tollander och Klärich populära cigarett Commerce som de tillverkade sedan 1889 i Finland.

Vid Svenska Tobaksmonopolets övertagande av Fennia år 1915 hade redan en miljard cigaretter tillverkats i Härnösand.