Fennia, N:r 312

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916 och 1916-1942. Tidigare tillverkad av Ph.U. Strengberg & Co. i Härnösand.

1923 års styckepris var 4 öre
1929 var styckepriset 3 öre.
Priset 1932 var 75 öre för 25 st.

Tillverkades i 25-pack och 50-pack.