Extra Mixture, n:r 691

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet(STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1918-1918.