Jupiter (STM)

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (Svenska Tobaks AB efter 1962, därefter Swedish Match)

 

Lunch-cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet. Oklart när.