Prins Bernadotte

Tillverkare:  Elgérus, Gustaf & C:o

 

Cigarr tillverkad hos Elgérus i Örebro