Elgérus,G & C:o

Ort: Örebro

Elgerus, G & C:o Cigarr- och Tobaksfabrik var en fortsättning på Sahlin & Lundqvist då Gustaf Elgerus 1885 ersatte Sahlin. 1887 avgick Lundqvist för att fortsätta på egen hand.
Fabriken låg först vid Ågatan 3 men flyttade till Drottningatan 4.

 

Rörelsen nedlades 1896 efter den stora lockouten inom tobaksindustrin.
Lockouten hade sin upprinnelse i att cigarrarbetarna vid flera Göteborgsfabriker önskade en minimilön om 8 kr per 1 000 tillverkade cigarrer.
Konflikten hårdnade och cigarrfabrikant- föreningen svarade med lockout vid 14 av landets fabriker varav Elgerus & C:o var en.

Personkoppling
Gustaf Elgérus
Karl Lundqvist

 

Produkter:

Prins Bernadotte
Liss

 

 

Källor:

Örebros stads adresskalendrar 1887-1894,   Örebro Läns Museum