Edström, J.F. & Co.

Ort: Örebro

J.F. Edström började omkring 1874 med cigarrfabrikation under firma J.F. Edström & Co. i Örebro.

År 1881 övergick firman helt och hållet till J.F. Edström som 1884 överlät den till Gustaf Nordström som flyttade rörelsen till Stockholm.

Personkoppling
Gustaf Nordström
Johan Fredrik Edström