Drott, n:r 108

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1931-1944.
Priset var 12,50 kronor för låda á 25 cigarrer år 1940.
Asken har en bild av Oscar II lustjakt Drott på framsidan.