Riks Snus 5, n:r 1951 (Grovsnus)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Under andra världskriget såldes Grovsnus under namnet Riks Snus n:r 5