Riks Snus 6, n:r 1982 (Mörkbrunt Snus)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

se Mörkbrunt Snus. Benämndes Riks Snus 6 mellan 1943-1945.