Riks Snus 7, n:r 1914 (Skånesnus)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Se Skånesnus