Rull Naturell, n:r 868

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Finspunnen tuggtobak av mörk virginiatyp tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet med en strängtjocklek av 7 mm.
Såldes huvudsakligen i Göteborgsområdet.

1943 var priset 7:50 kr. för 250 gr. eller 75 öre för en rulle.

1952 var priset 12:80 kr. för 250 gr. eller 1:28 för en rulle.

År 1949 tillverkades 6.500 kg.