Remedios, n:r 104

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad 1940-1942 av Svenska Tobaksmonopolet.
Priset var 1940 per låda om 50 cigarrer 20 kronor.