Utskottsvara, Flor de Brasil

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish match)

 

Sekunda kvalitet av Flor de Brasil