Bridge Royal, N:r 341

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1941. Försåldes i blå bleckask.
1932 års pris var 2 kr för 25 st.